Bestill klargjøring av din e-resept

Her bestiller du klargjøring av e-reseptene du har fått av legen din, og velger hvilket Boots apotek du ønsker å hente ut resepten din på. Når feltene er fylt ut, trykker du "Send bestilling". Når bestillingen er klar til henting, får du en SMS. Dine medisiner er klare senest én virkedag etter bestilling, forutsatt at varene er på lager.

1. Dine detaljer
2. Min bestilling

Husker du ikke navnet på medisinen, kan du skrive inn en generell beskrivelse. Våre farmasøyter vil sikre at du får den medisinen legen har skrevet ut til deg.

Du kan se hvilke gyldige e-resepter du har og finne navnene på medisinene på mineresepter.no

Legg til
Legemiddel Generisk bytte
3. Velg apotek


Send bestilling
Behandling av din resept

Apotekpersonalet klargjør din bestilling ved å hente dine gyldige resepter i Reseptformidleren. Hvis du ikke har oppgitt mengden legemidler du ønsker, vil apoteket levere ut den mengden legen har oppgitt for ett uttak. Ved utlevering på blå resept lever apoteket vanligvis ut medisiner for maksimalt 3 måneders forbruk. Hvis du skal oppholde deg i utlandet i en lengre periode, har apoteket anledning til å levere ut for en lengre periode. Det beregnes da ny egenandel for hver tremåneders periode.

Dersom det er avvik mellom bestillingen din og gyldige resepter i Reseptformidleren, vil apoteket be deg kontakte legen din. Eksempelvis mangel på gyldig resept.

Apotekpersonalet kan kontakte forskrivende lege dersom det er forhold som må avklares. Eksempler på dette kan være at to medisiner kan påvirke hverandre ved samtidig bruk.

Dersom en bestilling ikke hentes innen en uke, slettes bestillingen


Resepten bindes til utleveringsapoteket

Når du har sendt bestillingen, vil resepten din bindes til det apoteket du har valgt. Du kan derfor ikke hente ut resepten i et annet apotek uten først å kontakte bestillingsapoteket. Når medisinen er utlevert er ikke resepten lenger bundet til bestillingsapoteket og du kan fritt velge hvilket apotek du ønsker ved neste levering.


Henting i apotek

Når du henter bestillingen må du ha med deg legitimasjon. Dersom du henter for andre, må du ha med gyldig fullmakt. Fullmakten å inneholde opplysninger om hvem som gis fullmakt og hva det gis fullmakt til. Som hjelp har Apotekbransjen utarbeidet et eget fullmaktsskjema kan lastes ned på www.apotek.no Foreldre eller foresatte kan bestille medisiner for barn under 16 år.

Dersom en bestilling ikke blir hentet innen en uke blir den slettet.


Personvern

Ved bestilling av reseptmedisin aksepterer du at det Bootsapoteket du har valgt kan hente dine resepter fra Reseptformidler og behandle nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre bestillingen din. Det er bare det apoteket du velger som vil behandle personopplysningene dine. Apoteket behandler opplysningene i henhold til Normen for informasjonssikkerhet i apotek (http://helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-informasjonssikkerhet).

Bootsapotek videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart. Boots Norge er databehandlingsansvarlig for bestillingen.

Reseptavtale